Valitse sivu

This week we gathered for the first time in FinFami office at Kruununhaka. In this session we focused more on getting information about mental health and discussion in details about it.

Mental health is the mental satisfaction, the state of well-being that maximize an individual potential in everyday situation of life. It is the biggest wealth of people, an antibody to tackle against any obstacles.

In our everyday life we face different situations and it has major impact in our mental wellness. For example we as a foreigner entering Finland means entering in new culture, environment and system. Adopting in these kind of zone is not as easy as we think and these leads to mental stress. Most of us feel an integration into Finland is difficult because of language, weather, system, attitude of Finns on foreigners etc. In essence we face lot of challenges in everyday situations.

Remember: Fighting with problems each day makes you tough. It brings self-confidence to overcome difficulties.

Text by AGORA-participant Sagar. Photo by Hussain’s visiting friend. 

 

 

Tällä viikolla tapasimme FinFamin toimistolla Kruununhaassa. Tämä kerta keskittyi mielenterveyteen ja keskusteluun mielen hyvinvoinnista.

Hyvä mielenterveys on psyykkisen tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin tila, jossa yksilöllä on hyvät valmiudet kohdata jokapäiväisen elämän erilaisia tilanteita. Se on ihmisen suurta rikkautta ja vastustuskykyä kestää vaikeuksia.

Jokapäiväisessä elämässä kohtaamme erilaisia tilanteita, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Esimerkiksi maahanmuuttajana tuleminen Suomeen tarkoittaa uuteen kulttuuriin, ympäristöön ja järjestelmään sukeltamista. Tämä ei aina ole niin helppoa kuin luulisi ja voi johtaa stressiin. Monet meistä kokevat, että kotoutuminen Suomeen on vaikeaa muun muassa johtuen kielestä, säästä, järjestelmästä ja suomalaisten asenteista ulkomaalaisia kohtaan. Kohtaamme paljon haasteita arjen tilanteissa.

Muistakaa: Kamppailu vaikeuksien kanssa vahvistaa sinua. Se tuo itsevarmuutta että pystyt voittamaan esteitä.

Teksti: Sagar, AGORA-osallistuja. Kuva: Husseinin vieraileva ystävä.
(Käännös suomenkielelle: Johanna, projektin koordinaattori)

Pin It on Pinterest