Valitse sivu

Mielen hyvinvoinnin kysymykset koskettavat jokaista Suomessa asuvaa vähintäänkin välillisesti. On tärkeää huomioida maahan muuttanut väestö myös psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten parissa tehtävässä työssä.

Taidelähtöiset menetelmät soveltuvat sekä mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisemiseen että hoitoon. Taiteen hyvinvointivaikutuksista ja soveltamismahdollisuuksista löytyy runsaasti tutkimusta.

Taidelähtöiset menetelmät vahvistavat sekä yksilöä että yhteisöjä tai ryhmiä. Ne tukevat tunnetaitojen kehittymistä, omien tunteiden ja rajojen tunnistamista ja itseilmaisukykyä. Taidelähtöinen menetelmä osallistaa osallistujat prosessiin ja niiden myötä voidaan löytää ratkaisuja yhteisön haasteisiin.

Taiteen kautta on helpompi käsitellä asioita, joita on tunnesyistä vaikea käsitellä sanoin. Epäsuoruus ja symboliikka antavat tilaa ”elää” koettu uudelleen, eikä ainoastaan kertoa siitä. Taide mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun ja toiveiden identifioimisen.

Taiteen myötä on mahdollisuus jättää auki kenelle joku asia tapahtunut, ja näin etäännyttää itsensä omasta kokemuksestaan. Esimerkiksi näistä syistä taidelähtöiset menetelmät ovat hyödyllisiä myös maahanmuuttajatyössä.

FinFamin Kysy, älä oleta -oppaaseen on koottu ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja taidelähtöisiä menetelmiä. Opas tarjoaa eväitä kulttuurisesti moninaisen asiakaskunnan kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä.

Opas on suunnattu eritoten psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa työskenteleville, mutta se tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia omaan työhön kaikille maahan muuttaneita työssään kohtaaville. Tutustu oppaassa kerrottuihin menetelmiin täältä.

Kysy, älä oleta -opas on toteutettu osana AGORA-projektia. (2017-2021)

Pin It on Pinterest