Valitse sivu

På Svenska

FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf är centralorganisation för lokala anhörigföreningar och en riksomfattande intressebevakningsorganisation för anhöriga till klienter inom psykiatrisk rehabilitering. Centralförbundets verksamhet går ut på att stödja och bistå de lokala medlemsföreningarna i deras arbete till förmån för anhöriga till personer inom mentalvården. Centralförbundets påverkansarbete är inriktat på bland annat ärenden inom det politiska beslutsfattandet som rör anhöriga och på utveckling av servicesystemet.

Centralförbundet utvecklar anhörigarbetet tillsammans med lokala anhörigföreningar och andra aktörer, deltar i samhällsdebatten och upprätthåller internationella kontakter.

Hjälp och stöd från medlemsföreningar

Har en närstående drabbats av psykisk ohälsa? Behöver du information och stöd?

Kontakta våra medlemsorganisationer. Du kan bekanta dig med de lokala anhörigföreningarna här. Våra medlemsorganisationer erbjuder hjälp och stöd till anhöriga.

Stöd och rådgivning FinFami österbotten rf 

Mer information

Jaana Saarelainen
Jaana Saarelainen

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

Pin It on Pinterest