Valitse sivu

Työskenteletkö maahanmuuttajien parissa? Etsitkö uusia ajatuksia ja inspiraatiota oman työsi tueksi? Tutustu FinFamin tuottamiin materiaaleihin.

On tärkeää huomioida maahan muuttanut väestö myös psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten parissa tehtävässä työssä. FinFamin Agora-projektissa on kehitetty materiaaleja maahanmuuttajataustaisille mielenterveysomaisille ja maahanmuuttajataustaisten omaisten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tiedetään, että ilman tukea lähes puolet (46 %) mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. Tämä oli tilanne ennen koronaa ja korona kuormitti omaisten tilannetta entisestään. Omaistilanteessa olevat tarvitsevat oikea-aikaista tukea myös itselleen. Kun huoli läheisen psyykkisestä sairaudesta kuormittaa, on tukea tarjolla esim. FinFami-yhdistyksissä ympäri Suomen.

Moninaistuvassa yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää huomioida maahan muuttanut väestö myös psyykkisesti sairastuneiden omaisten ja läheisten parissa tehtävässä työssä. Jos työskentelet maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden parissa, voit vaikuttaa siihen, että kerrot mielenterveysasioista ja huomioit mahdolliset omaistilanteet kertomalla asiakkaille FinFamin monikulttuurisista tukimateriaaleista.

Tutustu ainakin tässä kirjoituksessa mainittuihin materiaaleihin ja niihin liittyviin blogikirjoituksiin.

1. Omaisen oppaaseen on koottu tietoa psyykkisistä sairauksista sekä siitä, mistä saa tukea, jos läheinen sairastuu. Oppaasta on tehty useampi kieliversio, jotka ovat vapaasti ladattavissa käyttöön. Selkokielisestä oppaasta löytyy ruotsin-, venäjän-, englannin-, arabian-, soranin-, somalin- ja farsinkieliset käännökset.  Voit kertoa omaisen oppaista maahanmuuttajataustaisille omaisille, joilla on huolta läheisen psyykkisestä sairaudesta ja omasta jaksamisestaan sairastuneen rinnalla. FinFamin monikieliset materiaalit on ladattavissa FinFamin verkkosivuilta maksutta.

2. Kysy, älä oleta on opas kulttuurisen moninaisuuden kohtaamiseen mielenterveysomaistyössä. Tämä opas on tarkoitettu erityisesti psyykkisesti sairastuneiden läheisten parissa työskenteleville. Opas tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia omaan työhön kaikille maahan muuttaneita työssään kohtaaville. Oppaaseen on koottu muun muassa taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää maahanmuuttajatyössä.  Oppaan voi ladata maksutta FinFamin verkkosivuilta.

3. FinFamin blogikirjoitus, Taidelähtöiset menetelmät maahanmuuttajatyössä, avaa lyhyesti taiteen hyvinvointivaikutuksia ja taidelähtöisten menetelmien soveltuvuutta sekä mielenterveyshaasteiden ennaltaehkäisemiseen että hoitoon. Kirjoitus pohjautuu Kysy, älä oleta -oppaaseen.

Ei jätetä mielenterveysomaisia yksin, vaan tarjotaan apua ja tukea ajoissa.  

   Lisätiedot ja yhteydenotot

   Marika Finne
   Marika Finne

   Asiantuntija, viestintä

   p. 045 844 0135
   marika.finne
   @finfami.fi

   Pin It on Pinterest