Valitse sivu

Erätauko-säätiö on myöntänyt FinFamille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. FinFami sai kiitosta erityisesti Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistumisesta ja yhteiskunnallisen keskustelun tukemisesta.

FinFami on yksi vuoden 2021 Suomen dialogiteko -tunnustuksen saajista. Palkinnon myöntää Erätauko-säätiö, ja se myönnetään demokratian vahvistamisesta.

– Olen tästä tunnustuksesta erittäin iloinen ja vaikuttunut. Meille on tärkeää, että mielenterveysomaisten ääni pääsee kuuluville. Samalla tämä onkin tunnustus myös siitä pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet tuon tavoitteen saavuttamiseksi, kiittelee FinFamin toiminnanjohtaja Minna Vuorio.

Erätauko-säätiön mukaan poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi se on halunnut tehdä monien eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää näitä toimijoita hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset ovat tulleet kuulluksi. Samalla säätiö haluaa rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Vuoden 2021 dialogiteko on tehty yhdessä ja yhteistyössä, ja siksi tunnustus on jaettu FinFamin lisäksi myös usealle muulle toimijalle.

FinFami sai kiitosta siitä, että moni mielenterveysomainen on järjestön toiminnan kautta tullut halutessaan kuulluksi yhteisten, tärkeiden asioiden äärellä.

Vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen merkitys korostui myös FinFamin Erätauko-keskusteluihin osallistuneiden mielenterveysomaisten kokemuksissa.

– Erätauossa halutaan koota kokemuksia ja tällä tavalla saa aitoja kokemuksia paperinmakuisten sijaan. Vertaisina puhumme aidosti, mikä on ollut hyvää ja huonoa ja muutkin erätaukoihmiset saavat tästä tietoa, kertoo eräs Erätauko-keskusteluun osallistunut mielenterveysomainen.

Demokratian vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä ja sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi juuri Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen.

FinFami on toteuttanut vuosien aikana useampia Erätauko-keskusteluita. Vuonna 2021 mielenterveysomaisille suunnatut Erätauko-keskustelut toteutuivat teemalla elämä poikkeusaikana ja tulevaisuudessa.

– Meille oli selvää, että haluamme olla mukana Erätauko-keskustelujen järjestämisessä. Keskustelut antoivat paljon hyvää tietoa mielenterveysomaisten tilanteista ja omaisille väylän päästä kertomaan omista ajatuksistaan. Saimme paljon arvokasta tietoa, jota voimme jakaa eteenpäin edunvalvontatyössämme, sanoo Vuorio.

– Keskustelut tekivät näkyväksi sen, miten poikkeusaika on vaikuttanut mielenterveysomaisten arkeen. He ovat eläneet poikkeusajan pitkittyessä tuplakriisissä. Palveluiden heikkenemisen myötä omaisten vastuu sairastuneesta kasvoi ja sen lisäksi omaisia on kuormittanut pelko, yksinäisyys, hiljaisuus ja oma jaksaminen, Vuorio jatkaa.

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja, joita ei tehdä yksin ja erillään muista, vaan yhdessä ja yhteistyössä.

– Poikkeusajan dialogit auttoivat luomaan yhteistä ymmärrystä ja antoivat mahdollisuuden tasa-arvoiselle ja rakentavalle keskustelulle. On mahtavaa, että saamme tunnustusta tämän mahdollistamisesta mielenterveysomaisille.

Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus annetaan jakotilaisuudessa Helsingissä 17.8.2022. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet Miriam Attias, Lahden kaupunki ja Mielellään-yhteistyöverkosto.

Pin It on Pinterest