Valitse sivu

FinFami on kehittänyt järjestötyöhön materiaaleja, joita jokainen voi hyödyntää. Materiaalit tukevat myös mielenterveysomaisten jaksamista ja hyvinvointia työelämässä.

Moni psyykkisesti sairasta läheistään hoitava käy töissä omaistilanteesta huolimatta. Tilanne on kuormittava, mutta samaan aikaan oma ura on monelle mielenterveysomaiselle tärkeä. On tärkeää, että työpaikalla ei tarvitse salata asiaa, vaan siitä voi halutessaan puhua avoimesti: samalla tavalla mieli voi murtua kuin jalka.

Työyhteisön asenteiden lisäksi erilaisten elämäntilanteiden ymmärtäminen ja eri tilanteissa olevien ihmisten johtaminen edellyttää johtamisosaamisen tukemista ja työelämäjoustojen kehittämistä.

– Elämäntilanne ja sen muutokset eivät määrittele sitä, kuinka hyvä työntekijä olet. Osaaminen ja työkyky merkitsevät eniten, sanoo FinFamin järjestö- ja henkilöstöasioiden asiantuntija Jaana Humalto.

Omaishoitajamyönteinen työpaikka noudattaa pitkälti samoja periaatteita kuin perheystävällinen työpaikka. Niin työelämän kuin yksityiselämänkin tilanteet vaihtelevat, mutta työntekijän ollessa työkykyinen, työpaikan tulee tarjota joustoja yhdenvertaisesti sekä perheille, omaishoitajille että mielenterveysomaisille. Työpaikan on välttämätöntä kehittää toimintojaan niin, että myös omaishoitajalla on mahdollisuus omaan uraan ja työelämään.

– Työn tekemisen kulttuuria on tärkeä pystyä muokkaamaan samalla tavalla kuin työn sisältöäkin. Valmiita, hyviä vinkkejä työn muokkaamiseen on jo olemassa.

Miten omasta tilanteesta voi joustavasti puhua työpaikalla ja esimerkiksi esimiehen kanssa kehityskeskustelussa? Miten esimies voi rakentaa kehityskeskusteluista sellaisia, että keskustelun rakenne huomioi myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja työelämäjoustojen kehittämisen? Miten työpaikkojen luottamusta voi rakentaa, jotta eri elämäntilanteista kertominen helpottuu? Miten työtä voi tuunata itselle mielekkäämmäksi? Kaikki nämä kysymykset liittyvät omaishoitajamyönteisen työkulttuurin luomiseen.

FinFami on kehittänyt materiaaleja, joita voi hyödyntää omaishoitajamyönteisen työpaikan kehittämisessä. Nämä materiaalit on kehitetty osana FinFamin Unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla -henkilöstöstrategiaa. Materiaaleissa korostuu avoimen ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin tärkeys.

– Haluamme olla järjestönä työpaikka, jossa on hyvä työskennellä ja johon halutaan tulla töihin. Jokainen työpaikka voi kehittää toimintatapojaan ja tukea samalla työhyvinvointia, rohkaisee Humalto.

FinFamin tuottamat materiaalit auttavat työyhteisöjä ja johtajia miettimään esimerkiksi toimivia etätyökäytäntöjä. Vinkkimateriaaleja on kehitetty mm. etäperehdytykseen, etänä toteutettavaan asiantuntijatyöhön, etäkokouksiin ja etätyön työhyvinvointiin liittyen.

Omaishoitajamyönteistä työpaikkaa tukevat myös käytännöt kuten liukuva työaika, etätyö, lomien järjestely, avoin keskustelukulttuuri ja vapaan saaminen kiireellisissä tilanteissa.

– Omaishoito ja ansiotyö tulee voida sovittaa yhteen. FinFamin kehittämät yhdistyshallinnon materiaalit tukevat tavoitetta omaishoitajamyönteisemmästä työelämästä.

Koronavirukseen liittyvässä pandemiatilanteessa etätyön tekeminen on korostunut. Monet työpaikat, jotka eivät ole aikaisemmin toteuttaneet etätöitä, ovat nyt rakentaneet etätyötä tukevia käytäntöjä.

– Olemme FinFamissa päivittäneet koronavirustilanteessa olemassa olevia etätyön käytäntöjä ja kehittäneet lisää toimivia malleja järjestötyön tueksi. Kaikki kehitetyt materiaalit ovat hyödynnettävissä jokaisella työpaikalla.

– Samalla kun koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne edellyttää meitä kehittämään etätyöhön liittyviä työpaikan rakenteita, uudistetaan myös työpaikkojen muita joustavia käytäntöjä. Meidän tulee tehdä työpaikoista sekä perhe- että omaishoitajamyönteisiä työpaikkoja, painottaa Humalto.

FinFami on kehittänyt työpaikkojen tueksi yhteensä yli 28 materiaalivinkkiä ja -kokonaisuutta, joilla voidaan tukea työhyvinvointia, itsensä johtamista, työn tuunaamista ja etätyörakenteiden mahdollistamista. FinFamin yhdistyshallinnon materiaalit löydät koottuna osoitteesta https://finfamilaatu.fi/laatukasikirja/

Lisäksi seuraavat materiaalit hyödyttävät työelämässä olevaa omaista ottamaan omaistilanne puheeksi työpaikalla esimiehen kanssa. Materiaalit ovat apuväline myös esimiehille. Ne auttavat mahdollistamaan työympäristön, jossa on hyvä työskennellä ja jossa huomioidaan erilaiset elämäntilanteet.

 1. FinFamin sähköiset kehityskeskustelukortit, jotka soveltuvat lisäksi etäkehityskeskusteluihin.
 2. FinFamin työhyvinvointisuunnitelma: Materiaalin avulla voidaan keskustella työpaikan työhyvinvoinnin tilasta yhteisesti työyhteisön kanssa ja materiaalissa jokaisen työntekijän ääni saadaan kuuluviin työhyvinvoinnin rakenteiden kehittämisessä. Missä mennään, mitä tavoitellaan ja mitä toimenpiteitä tavoitteet edellyttävät?
 3. Itsensä johtaminen materiaalikokonaisuus -FinFamissa: Kokonaisuus itsensä johtamisen teemasta ja materiaaleista.
 4. Työn tuunaamisen materiaalikokonaisuus: Kokonaisuus sisältää työn tuunaamisen vinkkejä ja perustietoa sekä linkit lisätietojen lähteille.
 5. Työn tuunaamisen blogikirjoitus ja vinkit: Tähän blogikirjoitukseen on koottu nopea vinkkipatteristo oman työtehtävän tuunaamiseen.
 6. Verkkotiimit osana tiimityöskentelyä -blogikirjoitus: Materiaalin avulla voit toteuttaa laadukasta tiimityötä myös etänä.
 7. FinFamin tiimityön kokonaisuus: Voit hyödyntää tätä kokonaisuutta työpaikkasi tiimien kehittämisessä tai ottaa tämän materiaalikokonaisuuden apuvälineeksi tiimien perehdytys- tai kehityskeskusteluvaiheissa.
 8. Etätyö ja huoli pandemiasta -opas: Ratkaisuja toimivaan etätyöskentelyyn ja vinkkejä pandemiahuolen lievittämiseen.
 9. Etätyö asiantuntijatyössä – FinFamin vinkkilista
 10. Etätyön palaverikäytännöt ja siihen liittyvät FinFamin vinkit
 11. Etäperehdytys poikkeustilanteessa – FinFamin vinkkilista
 12. Työhyvinvointi ja etätyö – FinFamin vinkkilista

Kuva: Marika Finne

 

 

 

Pin It on Pinterest