Valitse sivu

Tässä muutamia vinkkejä FinFamin julkaisemista materiaaleista ja kirjoituksista, joita voi hyödyntää omaishoitajamyönteisen työpaikan suunnittelussa. Poimi vinkit talteen!

Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain elämän vaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista. Välillisesti ne koskettavat jokaista. Arviolta 46 % mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse. Omaisen jaksamista tukee tiedonsaanti läheisen tilanteesta, vertaistuki, keskustelu omaisneuvojan kanssa ja mahdollisuus omaan aikaan.

Omaisille on tärkeää oman elämän hyvinvointi. Monelle omaiselle myös työpaikka ja ura on henkireikä. Omaisille on oikeus omaan urakehitykseen omaistilanteesta huolimatta.

Työnantajien on tärkeää kehittää jatkuvasti johtamisjärjestelmiä. Samalla tavalla, kuin työpaikoilla kehitetään perheystävällisiä johtamisjärjestelmiä, on tärkeää kehittää omaishoitajamyönteisiä työpaikkoja. Perheystävällisessä ja omaishoitajamyönteisessä työpaikassa on paljon samaa.

Voitaisiinko kirjata perheystävällisen työpaikan suunnitelmiin omaishoitajamyönteisiä toimenpiteitä? Minkälaisia omaisille suunnattuja tukimuotoja ja tukirakenteita työpaikoille kannattaa kehittää? Olisiko tämä työpaikkojen hr-osastojen uusi kehittämisalue?

FinFamin Labyrintti-lehden työelämänumero:

Ideoita voi hakea FinFamin uusimmasta Labyrintti-lehdestä, jonka voi lukea sähköisenä täältä

Työnantajien kannattaa miettiä, miten luoda avoin työkulttuuri, jossa uskalletaan ottaa puheeksi asiat esimiehen kanssa. Tähän myös FinFamin Labyrintti-lehden työelämänumerosta voi saada vinkkejä. Omaisten huomioimista työpaikoilla voisivat edesauttaa mm. toimivat säännölliset kehityskeskustelut, joissa oman tilanteen voisi tuoda luottamuksellisesti esiin.

Johto voisi ottaa kehittämispäivän teemaksi erilaiset elämäntilanteet työelämässä, ja näin tuoda keskusteluun esiin työpaikan joustavia työn tekemisen käytäntöjä.

FinFamin omaishoitajamyönteinen työpaikka -materiaalit -kirjoitus

FinFami on kehittänyt työpaikkojen tueksi yhteensä yli 28 materiaalivinkkiä ja -kokonaisuutta, joilla voidaan tukea työhyvinvointia, itsensä johtamista, työn tuunaamista ja etätyörakenteiden mahdollistamista. Kirjoituksen voit lukea täältä. 

Mitä esteitä ja mahdollisuuksia työn ja omaistilanteen yhteensovittamisessa on?

FinFami toteutti osana Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanketta hyvinvointitutkimuksen, jolla selvittiin omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista.

Nettisivuillamme olevassa artikkelissa tarkastellaan vastaajien näkemyksiä työn ja omaistilanteen yhteensovittamisen esteistä. Jutun pääset lukemaan täältä. 

Miten kertoa omaisena omasta tilanteesta työpaikalla?

Miltä tuntuu, kun huoli läheisen mielenterveydestä painaa? Miksi tilanteesta on vaikea puhua? Miten huolta voi helpottaa? FinFami kokosi yhteen työikäisten usein esittämiä kysymyksiä silloin, kun läheinen oireilee psyykkisesti. Lue Q&A vastaukset täältä. 

Miten työelämäjoustot ja myönteinen asenneilmapiiri tukevat mielenterveysomaisten työssä jaksamista?

FinFami kirjoitti huhtikuussa 2020 jutun omaishoitajien asemasta työelämässä. Voit lukea sen täältä. 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 045 860 9343
j[email protected] 

Pin It on Pinterest